Select Page

Anunt de presa contract 754_2023

 

 

ANUNŢ ÎNCEPERE IMPLEMENTARE PROIECT

10 Martie 2023

 

„ACHIZIȚIE UTILAJ NECESAR EFECTUĂRII SERVICIULUI PUBLIC DE SALUBRIZARE SI ÎNTREȚINERE A LACURILOR ȘI BĂLȚILOR

                              DIN COMUNA LISA, JUDEȚ TELEORMAN”

COMUNA LISA, în calitate de Beneficiar al finanțării, anunță începerea implementării proiectului intitulat: “ACHIZIȚIE UTILAJ NECESAR EFECTUĂRII SERVICIULUI PUBLIC DE SALUBRIZARE SI ÎNTREȚINERE A LACURILOR SI BĂLȚILOR DIN COMUNA LISA, JUDEȚ TELEORMAN”, Contract de finanţare nr. 754 / 2023, cod SMIS 156554, ce va fi derulat în Comuna Lisa, judeţul Teleorman, România în cadrul Programul Operațional pentru Pescuit și Afaceri Maritime 2014-2020, Prioritatea Uniunii Nr. 4: Creșterea gradului de ocupare a forței de muncă și sporirea coeziunii teritoriale, STRATEGIA DE DEZVOLTARE LOCALA A ZONEI PESCĂREȘTI DUNĂREA DE SUD 2014 – 2020, Măsura nr. 1 – Consolidarea competitivității zonei de pescuit din teritoriul FLAG Dunărea de Sud .

Obiectivul principal al proiectului coincide cu obiectivul general al măsurii, respectiv “Dezvoltarea economică, socială și de mediu a zonei pescărești și valorificarea sectorului pescăresc într-o manieră sustenabilă”, iar acest lucru va fi posibil prin achiziționarea de utilaje și echipamente necesare activităților de decolmatare, salubrizare, curățare și întreținere a lacurilor și bălților din comuna Lisa, în special a lacului Bug, acesta având cea mai mare suprafața. Astfel, atât comunitatea locala cât și membrii comunității pescarești și pescarii amatori din comuna Lisa sau comunele învecinate de pe teritoriul FLAG Dunărea de Sud, vor avea posibilitatea să se relaxeze la o partida de pescuit pe malul unui lac bine întretinut.

Obiectivele specifice ale proiectului

Obiectivul specific urmărit de investiția propusă spre finanțare este diversificarea activităților in scopul stimulării investițiilor în turismul cu specific pescăresc și a pescuitului recreativ. Acest lucru va fi posibil doar prin achiziționarea unui utilaj performant necesare desfășurarii activității de decolmatare, curățare, salubrizare și întreținere a lacurilor din comună, cu rolul principal de a face atractivă zona de pescuit atât în rândul pescarilor din zonă sau regiune, cât și în rândul turiștilor care vor de exemplu în

week-end sau în zilele libere să se relaxeze la o partida de pescuit.

 

Valoarea totală a proiectului: 1.200.162,55 lei, din care valoarea finanțării nerambursabile este de 982.539,96 lei.

Data de începere şi data de finalizare proiect: 05/08/2022 și 31/12/2023.