Select Page

Comunicat de Presa_PNRR Microbuz

Nr. inregistrare: 736

Data: 28.03.2023

Comunicat de presă

 

„PNRR:Fonduri pentru România modernă și reformată!”

 

 

UAT Comuna Lisa, județul Teleorman, anunță începerea proiectului cu titlul Înnoirea parcului de vehicule destinate transportului public (achizitia de vehicule nepoluante) din Comunele Lisa-Viișoara-Seaca, Județul Teleroman”,  Titlu Apel: PNRR/2022/C10/I 1.1, PNRR/2022/C10/I 1.3, Runda 2 in județul Teleorman, implementat de UAT Comuna Lisa, conform contractului de finanțare nr. 21206/20.02.2023 finanțat în cadrul componentei 10 – Fondul Local a PNRR.

Proiectul se derulează pe o perioada de 12 de luni începând cu data de 20.02.2023.

Obiectivul general al proiectului constă în asigurarea cadrului necesar pentru dezvoltarea durabilă a localităților din România prin investiții în infrastructura locală care vor susține reziliența și tranziția verde a zonelor urbane și rurale, precum și reducerea disparităților teritoriale la nivel regional, intra-regional și intra-județean.

Obiectivul specific al proiectului îl reprezintă îmbunătățirea condițiilor de mobilitate urbană și reducerea emisiilor de gaze cu efect de seră generate de transporturi la nivelul comunelor Lisa-Viișoara-Seaca din județul Teleorman.

Proiectul este finanțat prin Planul Național de Redresare și Reziliență (PNRR), Componenta C10: Fondul local, în cadrul Investițiilor I.1. Înnoirea parcului de vehicule destinate transportului public (achiziția de vehicule nepoluante) și I.3. Asigurarea infrastructurii pentru transportul verde – puncte de reîncărcare vehicule electrice.

Numărul de unități solicitate: 3 buc. Microbuze nepoluante și 6 stații de reîncărcare mașini electrice

Valoare totală proiect (lei): 5.272.211,70

Valoarea nerambursabilă finanțată din PNRR (lei): 5.272.211,70

 

UAT Comuna Lisa, jud. Teleorman

Reprezentant legal – primar: Băcanu Daniel-Sorin

Email: [email protected]

Telefon: 0247360703

 

„Conținutul acestui material nu reprezintă în mod obligatoriu poziția oficială a Uniunii Europene sau a Guvernului României”.