Select Page

Comunicat de presa reabilitare cu nota de subsol (1)

Nr. inregistrare: 466

Data: 27.02.2023

Comunicat de presa

 

”PNRR: Fonduri pentru Romania moderna si reformata!”

 

UAT Comuna Lisa, judetul Teleorman, anunta inceperea proiectului cu titlul REABILITAREA MODERATA A CLADIRII PUBLICE ADMINISTRATIVE DIN COMUNA LISA, JUDETUL TELEORMAN”, Titlu Apel: PNRR/2022/C10/1.3, Runda 1 in judetul Teleorman, implementat de UAT Comuna Lisa, conform contractului de finantare nr 4484/13.01.2023 finantat in cadrul componentei 10 – Fondul Local a PNRR.

Proiectul se deruleaza pe o perioada de 36 de luni incepand cu data de 13.01.2023.

Obiectivul general al proiectului consta in tranzitia catre un fond construit resilient si verde al Comunei Lisa.

Obiectivul specific al proiectului il reprezinta renovarea energetica moderata a Cladirii Publice Administrative din Comuna Lisa, judetul Teleorman.

PNRR Componenta 10 — Fondul Local, Investiția I.3 – Reabilitarea moderată a clădirilor publice pentru a îmbunătăți serviciile publice prestate la nivelul unităților administrativ-teritoriale.

  • Numărul de unități solicitate: 801 mp
  • Suma solicitată pentru investiție (EURO): 324.405
  • Suma solicitată pentru investiție (RON): 1.596.948,49

Rezultatele urmarite prin implementarea proiectului sunt urmatoarele:

  • Renovarea energetică moderată a cladirii publice administrative din comuna Lisa, judetul Teleorman, contribuindu-se astfel, la îmbunătățirea furnizării de servicii publice la nivel local. Renovareava conduce la o reducere de cel puțin 30 % a emisiilor directe și indirecte de gaze cu efect de seră în comparație cu emisiile ex-ante. Pentru lucrările propuse vor  fi prevăzute sisteme tehnice cu randament ridicat şi un nivel redus al emisiilor echivalent CO2.
  • Rezultate cu efect pozitiv asupra dezvoltării locale, îmbunătățindu-se viața cetatenilor din localitate.
  • Transformare durabilă rurală prin utilizarea soluțiilor verzi și digitale.

Componenta PNRR/2022/C10 — Fondul Local – I. 1.3: „Asigurarea infrastructurii pentru transportul verde – puncte de reincarcare vehicule electrice”:

  • Infiintarea a douastatii de incarcare:
  • Valoareastațiilor de încărcare (EURO) 50.000
  • Valoareastațiilor de încărcare (RON) 246.135,00

Valoarea totala a finantarii nerambursabile este de 1.843.083,49 la care se adauga TVA in valoare de 350.185,86 lei.

e-mail: lissa_tr@yahoo.com telefon : 0247360703